Føler du at du ikke strekker til som pårørende eller omsorgsperson? Der kan vi i Røa Omsorg hjelpe til.

Vi kan hjelpe til med alle praktiske ting i hjemmet, f.eks: rengjøring, vindusvask, oppheng av gardiner, o.l. I tillegg til dette kan vi hjelpe til med handling,personlig hygiene, dusjing, følge på tur, sosialt samvær, følge til lege, tannlege og sykehus blant annet.

Vi tilbyr deg/dere stabilitet gjennom få ansatte å forholde seg til. Det kommer alltid en kjent person fra oss til deg.

Røa Omsorg tilbyr private omsorgstjenester til eldre og andre som ønsker hjelp i hverdagen. Hjelpen kan gis i egen bolig eller omsorgsbolig. Vi er et supplement til det kommunale tjenestetilbudet, og kan i bistand utover hva det offentlige kan tilby.

Alle ansatte i Røa Omsorg AS har taushetsplikt.

HADSEL-SORTLAND