Trenger du hjelp i huset, slik at du kan bo i egen bolig så lenge som mulig? Kanskje har du allerede hjelp fra kommunen, men har ytterligere behov eller ønsker? Vi kan bistå deg med praktiske gjøremål. Vi kommer så ofte og så mye du vil. Hos oss får du fast person til avtalte tider.

Mange eldre trenger litt hjelp til å lage seg ordentlige middager når de er blitt alene eller av andre årsaker. Da kan vi bistå med å få appetitten opp igjen ved å lage mat fra bunnen av hjemme hos deg.  Om du vil, så kan vi også lage etter din «gamle» oppskrift.

Røa Omsorg kan blant annet hjelpe deg med:

  • skift av sengetøy
  • klesvask og stryking av klær
  • matlaging
  • rydding
  • rengjøring
  • stell i hagen eller på gravplass
  • bake kake og hjelpe til ved tilstelninger
  • bistand/veiledning ved behov for kontakt med offentlige instanser