Har du behov for hjelp til å komme deg til lege, sykehus, fysioterapeut, handlesenter, o.l?  Mange har familie som bor langt unna, eller som ikke har anledning til å bistå med dette på dagtid. Vi kjører gjerne og blir med som støtte.

Vi tilbyr samarbeid med hjemme-fotpleier og hjemme-frisør.