Dagene inne kan bli lange, både hjemme og i omsorgsboligen. Vi blir gjerne med på gåturer i frisk luft, både på nye og gamle trakter. De fleste eldre ønsker å bo i egen bolig lengst mulig, og da er det viktig med god helse. Fysisk aktivitet og turer forebygger sykdom og gir økt livskvalitet. Bilturer er også koselig for mange.